tisdag 22 juni 2010

Att bedja för konung och öfwerhet

Svenska Baptisters Bekännelse 1861 punkt 11:

"11. Wi tro, att den Werldsliga Regeringen är af Gud förordnad, och hållo oss förpligtade att ära och bedja för konung och öfwerhet, samt i allting lyda landets lagar, så framt de icke tydligen strida emot Christi lag."

I dag känner jag en lätt PPD - Post Princess Depression. Det var en underbar helg framför teven med princessbröllopet. Till skillnad från Stefan Swärd är jag inte republikan. Jag tror att det är rätt att be för kung och överhet. Hade vi en president skulle jag be för presidenten.

Nu inser jag att jag varit dålig på att be för kungahuset, jag får försöka få in det som ny vana.

På något sätt kan jag inte låta bli att tänka på Thomas Hobbes och hans bok Leviathan. Vad vore samhället utan överhet? Kanske som Hobbes föreslår "the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short".

Nästa sak jag naturligt tänker på är församlingens ledning, visst finns det anledning till att man 1861 menar att församlingen ska "under den Heliga Andas ledning utwälja ibland sig sjelfwa h e r d a r eller t i l l s y n i n g s m ä n, och t j e n a r e".

Ikväll ska jag be för Carl-Gustav, Silvia, Viktoria och Daniel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar