torsdag 2 december 2010

1852-1855 Anders Wiberg i Förenta Staterna

I boken "Anders Wibergs Lif och Verksamhet" kan man läsa att Anders Wiberg 31 juli 1852 reste till Amerika. Han evangeliserade och predikade mycket bland svenskamerikaner. På många sätt trivs han bra, särskilt religionsfriheten och frånvaro av stadskyrka är gott.

1 augusti 1853 reste han till Filadelfia och "The American Baptist Publication Society" för att översätta evangeliska småskrifter. Redaktören Herman Lincoln berättar i ett brev till Wiberg att småskrifterna "Framställa baptisternas åsikter i ett klart ljus och på ett kraftigt sätt". Förutom några missionsresor stannade han där i två år. Han skrev en hel del, "Det Kristeliga Dopet" och några mindre arbeten.

21 Juni 1855 beslöt American Baptist Publication Society att sända Anders Wiberg "att verka som superintendent för skriftspridningsverksamhet i Sverige".

Tre korta slutsatser jag vill dra:

1. Anders Wiberg hade alla möjligheter att under vistelsen i Amerika lära känna den amerkanska baptismens teologi. Inte bara genom att resa runt i kyrkor, utan även genom att direkt jobba i American Baptist Publication Society med översättning av deras skrifter.

2. Anders Wiberg måste ha kännt sig så trygg med den amerikanska baptismen att han såg det naturligt att översätta småskifter från dem för svenskt bruk.

3. American Baptist Publication Society måste ha ansett att Wiberg teologiskt låg i rimlig närhet med deras teologi så att de kunde sända honom för missionsarbete i Sverige.

Jag tror att Wiberg behöll mycket av den lutherska teologi han växt upp med och skolats in i, men samtidigt så kan man se möjligheter till ett starkt nordamerikanskt inflytande hos Wiberg.

Den amerikanska baptismen vid den tiden kan man nog gärna se igenom 1833 års New Hampshire Confession of Faith. En uppmjukad reformert trosbekännelse. Vi bör därför i Wiberg förvänta att se både lutherska och reformerta inslag.

När Wiberg kom hem till Sverige hade han en trosbekännelse med sig, med vissa ändringar blev det den bekännelse som antogs av svenska baptister på konferensen 1861.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar