lördag 4 december 2010

1866 Betelseminariet grundas

I boken "Anders Wibergs Lif och Verksamhet" kan man läsa att man vid treårskonferesnen 25-28 augustio 1866 beslöt att bilda Betelseminariet. Det är intressant att se vilkas som valdes till föreståndare och lärare till seminariet.

Föreståndare:
  • K.O. Broady, utbildad vid Madison University i U.S.A (Hamilton)

Lärare:
  • A.Drake, utbildad vid Uppsala Universitet
  • J.A. Edgren, utbildad vid Teologiska Seminariet i Hamilton, U.S.A
  • G. Palmqvist, utbildadt kantor och organist vid Musikkonservatoriet i Stockholm. Tillbringade åren 1851-1857 i U.S.A. Avled 1867.
  • Anders Wiberg, utbildad vid Uppsala Universitet, tillbringat flera år i U.S.A, 1855 utsänd som "missionär" av American Baptist Publication Society.
  • Dr. J.E. Nyström, utbildad vid Uppsala Universitet. Tillträdde 1867, lämnade baptistsamfundet 1873 pga den betänkligheter gällande baptisternas nattvardssyn.
Något som är tydligt är dominansen av:

  1. Uppsala Universitet, eller
  2. Utbildning i Nordamerikanska baptistseminarier, eller
  3. Har bott ett antal år i Nordamerika
I det tidiga Betelseminariet syns det för mig som det saknas personer med djupare koppling till J.G. Onckens kontinentala baptiströrelse och de brittiska öarnas baptism. Visst hade man personliga kontakter och utbytte med Oncken, Spurgeon och andra men det tycks som den teologiska utbildningen kommer från det lutherska Uppsala och Nordamerikanska baptister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar