torsdag 9 december 2010

Tillbedjan - En handbok

Långsamt har jag gått igenom J Carrolls "How to Worship Jesus Christ". Det är en tunn liten bok, men innehållet är mycket bra, mycket som jag tagit till mig. Framför allt har det fått mig att längta efter, och sätta större värde på, att sätta av mer tid med Jesus, för enkel tillbedjan. Gud är Helig och värd vår tillbedjan.

Det är en bok värd att läsa, den ger kanske ett lite annorlunda perspektiv på tillbedjan än det som kommer från t.ex. Hillsong-generationen. Jag kommer att läsa om boken minst en gång till under 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar