måndag 6 december 2010

Nattvarden, remissen och baptisterna

Šárka Valley Community Church i Prag har på sin hemsida ganska utförliga riktlinjer för sin gudstjänst. Det som gör det särskilt intressant är att församlingen har starka band till Internationella Baptistseminariet i Prag som drivs av Europeiska Baptistfederationen.

I våra sammanhang diskuterar man en del om nattvarden i Remissen, särskilt då om vem som helst kan leda nattvarden, till exempel i bönegruppen, eller om det är pastorn eller någon som är utsedd av församlingen som leder. I Remissen kan man läsa:

"Sakramenten förvaltas av kyrkan och församlingen under den ordinerade pastorns ansvar. När pastor saknas kan någon annan väljas och avskiljas genom bön och handpåläggning."

Jag tycker det är en rätt så vettig text. Sakramenten är något viktigt som man bör ta på allvar. Att sakramenten förvaltas under pastorns ansvar är rimligt, också att någon annan kan avskiljas om man inte har pastor tillgänglig (t.ex. för små församlingar). Och att det sker under pastorns ansvar, behöver inte betyda att pastorn är närvarande varje gång.

Det är ganska intressant att jämföra Remissens text med den text som man kan läsa hos Šárka Valley Community Church:

"The president at the table is normally the Moderator or an ordained Baptist pastor (male or female) who is a member of ŠVCC. This takes account of the sensibilities of many Baptists that only an ordained person should preside at the table and that he/she should be a member of the church."

Där ser man att många baptister vill ha en ordinerad pastor som leder nattvarden. Inte alla baptister är sådan, men man tar i det här fallet hänsyn till dem som tycker det är viktigt. Det är inte någon regel som alltid gäller, det allmänna prästerskapet gäller även där. Men, det normala är att att en ordinerad pastor leder nattvarden.

Min slutsats är att Remissens text om vem som ska leda nattvarden inte bryter mot något baptistiskt. Även för många baptister är det naturligt med ordning och reda kring nattvarden, och många tycker att det är det naturliga att pastorn ansvarar.

Personligen är jag annars rätt nöjd med gudstjänstbokens text:

"Nattvarden leds av kvinnor och män som har församlingens förtroende och uppdrag."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar