lördag 26 november 2011

Sabine Dramm: Dietrich Bonhoeffer - An Introduction to His Thought

I bland framställd Dietrich Bonhoeffer som en kristen superhjälte, en förebild i allt för alla.

Sabine Dramm tar uti med detta i boken "Dietrich Bonhoeffer - An Introduction to His Thought". Här framställs Bonhoeffer som en teolog av kött av blod med styrkor och svagheter. En man som är en del av sin tid och skriver i sin tids teologiska kontext.

Det är en sympatisk bild av Bonhoeffer hon ger. Men, samtidigt inte en superkristen som ska sättas på piedestal och som inte får ifrågasättas i något. Jag tror att det fortfarande finns en hel del gott att lära av Bonhoeffer, men bara om vi läser honom som en av flera kristna förebilder och en flera teologer.

Ibland diskuteras huruvida Dietrich Bonhoeffer var evanglikal eller inte. Sabine Dramms bok övertygar mig att Bonhoeffer kan vara god och nyttig läsning i en evangelikal församling, men någon tydligt evangelikal teolog var han inte själv.

Kanske styrkan i den här boken är att den sätter Bonhoeffers teologiska tänkande i den kontext han verkade i och att fokus ligger på teologi, inte på hjältemodiga handlingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar