måndag 7 november 2011

Att låta det spreta med David Noel Freedman

Jag märker att jag har låtit mig påverkas av David Noel Freedman de sista två åren. Inte genom hans teologi och bibelforskning, men genom hans sätt att redigera bokverk.

Det är Yale Anchor Bible Dictionary och Eerdmans Dictionary of the Bible som påverkar genom att de är så brett och spretigt redigerade. Ingen genomgående linje, konservativt och liberalt om vart annat. Det är bokverk jag bara rekommenderar till de som vet vad de tror, som har en stabil bas. Samtidigt märker jag att David Noel Freedmans attityd går igen på ett sätt i saker jag redigerat.

Några saker vi givit ut i församlingen den senaste tiden har spretat en hel del, och jag märker att det vi jobbar med nu kommer att vara likadant. Kanske är det ett sunt sätt att hantera en teologisk bredd i församlingen. Samtidigt behövs det nog med den attityden att vi lever i en någorlunda tät gemenskap med en levande gudstjänst, så att vi håller ihop i det viktigaste. Kan en tät gudstjänstfirande gemenskap vara grunden för en sund teologi, även om det spretar en hel del i övrigt?

Så jag tänker på när jag en dag ska möta Jesus. Vad kommer jag att stå till svars för? Vad ska han säga om teologiskt spretigt redigerade skrifter? Det är något jag funderar mycket över nu.

Nu behöver jag en sång av Shai Linne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar