fredag 11 november 2011

Estetikens betydelse

Har varit på ett bibelstudium som fick mig att reflektera över hur någon rätt så auktoritärt säger att Bibeln är jätteviktig, men samtidigt inte refererar bibelverser under bibelstudiet. Allt ser så bra ut, men är det verkligen så bra? Tycker man egentligen Bibeln är så viktig om man tycker det är naturligt att hålla ett bibelstudium om Bibeln utan Bibeln?

Jag inser att jag mer och mer tror på textutläggande predikan och textutläggande bibelstudium. Mindre och mindre tror jag på tuffa attityder och vackra ord. Det är Guds ord jag hungrar efter, inte människors tankar.

Så nu är det natt och jag surfar runt en del på youtube. Sångerna nedan visar hur samma sånger genom olika estetiskt uttryck kan ge rätt så olika budskap. Det är verkligen att tänka på att bibelstudier och predikan inte bara är det talade ordet, utan är en del av en estetisk helhet. Inredningen i kyrksalen, kläder, rörelser och annat kan säga lika mycket som orden.

För mig har sångerna nedan varit riktigt tankeväckande.

Snäll version:Version där budskapet tycks vara ett annat:Snäll version:Version där budskapet tycks vara ett annat:Det här får mig att tänka en del kring kommunikation. Kan man säga dåliga saker så att det låter bra, med rätt estetik? Kan man säga bra saker så att det låter dåligt, med fel estetik?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar