lördag 19 februari 2011

Pilatus, sanning och relativism

Många gånger tror jag att relativism gällande sanning är den största utmaningen för kristen tro. Det kan till och med vara den största utmaningen för vetenskap, teknik och hela vår kultur.

Det är intressant att redan Pilatus använde ett sofistikerat och bildat resonemang som svar när Jesus berättar om sig själv. Den tidens senaste vetenskap, den tidens mest bildade män, Pilatus var känd med dem och han var kulturellt relevant och kände sin tid. Kanske vara han råbarkad och våldsam, men han visste hur man är sofistikerad när man stänger sitt hjärta för Jesus.

Pilatus ställer frågan "Vad är sanning?" till Jesus (John 18:38). Relativism gällande sanning var väl känd bland bildade romare vid den tiden, redan de grekiska filosoferna 400 år före Kristus diskuterade flitigt frågan om sanning och relativism. Är det ett sätt att fly från frågan om de sanningsanspråk Jesus har genom att relativisera bort möjligheten till sanning? Har Pilatus ett bra argument för att inte lyssna till Jesus?

Postmodernism och relativism gällande sanning är intressanta intellektuella övningar, spännande att läsa om på pastorsseminariet. Kulturellt relevant och ämne för böljande diskussioner.

Det låter så tolerant och bra med relativism. Men, frågan är om vi inte vi inte bjuder nutida Pilatusar på ett självklart argument att stänga hjärtat för Jesus, att relativisera bort sanningen.

Personligen ser jag många argument korrespondensteorin för sanning och jag är övertygad att det finns en objektiv verklighet oberoende av oss. Jag tror också att den andliga verkligheten finns på riktigt och att det går att tala om sannt och falskt även i andliga ting.

När man talar om vetenskap och sanning upptäcker jag ibland att jag har mycket mer gemensamt i grundförutsättningar för argumentation med Christer Sturmark, än med många trossyskon. För mig är det en viktig fråga om kristen tro överensstämmer med med verkligheten, om den är sann. Jag nöjer mig inte med trevlighet, känslor eller vaga kanske. Jag vill ha sann kristen tro som stämmer med verkligheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar