onsdag 9 februari 2011

Att lägga grunden för ett liv i ledarskap i församlingen

En vän som studerar vid Fuller theological seminary rekommenderade boken "Starting Well--Building A Strong Foundation For A Life Time Of Ministry".

Något som tas upp är att många ledare i Bibeln inte håller hela vägen, de faller i från och slutar på ett dåligt sätt. Vi vet att det kan vara likadant i våra sammanhang, unga ledare faller ifrån, kanske brända av hårt och otacksamt arbete, andre ledare ger efter för frestelser som skandaliserar deras rykte. Ett exempel på en kristen ledare som tycks ha löpt hela loppet är Billy Graham, men det finns många exempel där det inte blivit så av olika orsaker.

Bokens fokus är på att under de tio första åren lägga grunden för ett helt liv i ledarskap i församlingen. Det finns många goda tips och flera strategier och byggstenar beskrivs. På flera sätt beskrivs hur man söker Guds vilja och hur man utvecklas med den.

Det kanske viktigaste boken föreslår är att omge sig av mentorer. Yngre mentorer, mentorer i samman ålder och äldre mentorer. En mentor kan ofta inte ge allt stöd, men en kombination av flera kan betyda mycket i utvecklingen. Jag tror att kapitlet om mentorer ensamt gör det värt att köpa boken.

Kanske är det särskilt viktigt för unga ledare i spirande församlingsplanteringar att finna en eller flera mentorer att jobba aktivt med för att utvecklas år rätt håll. Kanske är det något som präglar boken, attityden att jobba aktivt att växa och mogna som ledare, att sätta mål för sin utveckling och försöka nå dem.

Det här är en bok jag kan rekommendera för ledare i olika åldrar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar