fredag 4 februari 2011

Andes gåvor 1861

Här är några tankar om vad jag tror att man trodde om andens gåvor 1861. Jag har inte undersökt i detalj och det är mycket spekulationer och egna tankar, men samtidigt vill jag dela med mig.

1.1861 är före Azusa street, 1906. Det är alltså före pingstväckelsens utbrott. Man kan därför anta att man trodde att tungotalets gåva, profetians gåva och helandets gåva tonat ut med apostlarna. Det bör ha varit det gängse i den tidens Lutherska och Reformerta teologi som ligger till grund för svensk baptism. Det bör ha präglat tolkningen av 1 Cor 13:10, så att man menade att dessa gåvor tonar ut när Nya Testamentet är färdigt.

2. Med Paul S. Fiddes tror jag att baptister alltid har sett församlingsmötet som ett tillfälle att söka Guds vilja på ett särskilt sätt.

3. Inget säger att man inte bad för sjuka före Azusa Street. Inget säger heller att människor inte skulle kunna blivit helade innan dess. Personligen ser jag ingen anledning att inte Jakob 5 skulle gälla för kristna genom alla tider.

4. Helig Ande är vår hjälpare, då som nu.

5. Den stora frågan är om det hände det något speciellt vid Azusa street, om Helig Ande fick en förändrad roll. Om gåvorna plötsligt började delas ut igen, om så, varför? Kom ändens tid 1906? Blev det en ny pingst? Är 1900-talets Andens århundrade genom Gud? Eller hade vi inte bara fattat om man upptäckte något viktigt vid Azusa Street? Eller är en mjuk cessationism rimligast fortfarande? Har vi nya erfarenheter nu som gör att vi tolkar 1 Cor 13:10 på ett annat sätt?

6. Bland reformerta hjältar som Charles Spurgeon så finns det , som ARBCA skriver i en rapporten "A Position Paper Concerning the Continuance Of Revelatory Gifts in the Present Day":

"Reported occurrences include specific knowledge of unknowable circumstances beyond normal illumination of Scripture, or unusual knowledge of God’s immediate will and guidance for their labors, or predictions of the future which have come true
"

Vi kan alltså se berättelse om en trygg person som Charles Spurgeon som övergår Helig Andes normal belysning av skriften, som i det här exemplet från ARBCAs rapport:

"On another occasion, he pointed a finger at a portion of the assembly where a young man sat and said: “Young man, those gloves you are wearing have not been paid for: you have stolen them from your employer.” Following the service, a young man visited him, laid the gloves on his desk, and confessed to the crime. "

Om man är mycket cessationistisk ska man nog ställa sig samvetsfrågan om man blivit mer konservativ i Spurgeon och undra om det är rimligt. Att studera Bibeln i de här frågorna är viktigt. För mig har Gary Gilleys "Is That You Lord?: Hearing the Voice of the Lord, a Biblical Perspective " varit till god hjälp bredvid Bibeln.

1 kommentar:

  1. Jag läste i en bok om Spurgeon om en händelse där han pekar på en man i mötet och säger.
    Du har öppet din affär på söndagar och bryter emot den heliga dagen och du tjänar bara 4 penny förra söndagen.
    Du har sålt din själ till satan för 4 penny.

    SvaraRadera