måndag 15 november 2010

Trosbekännelsen är grunden, evig och orubblig

Jag läser i GF-Kyrkans vision:

"trosbekännelsen är grunden, evig och orubblig"

Det ligger i sammanhanget mångfald, i kontext står det;

"Vi vill ha mångfald i kyrkan. Vi är alla olika som människor och det måste avspeglas också i kyrkan. Alla ska få plats. Kärnan är densamma och där är vi alla ett, trosbekännelsen är grunden, evig och orubblig."

Är det en mångfald med utgångspunkt i de orubbliga Apostoliska trosbekännelsen och Nicenska trosbekännelsen? I så fall är det en mycket bra grund man lagt. Jag skulle gärna lägga till något om Bibeln som Guds ord och arvet från reformationen och väckelsetiden.

Eller är det hela texten i remissavsnittet trons grund som är orubblig?

"Gud är en, helig och annorlunda än allt som människan känner till genom sina sinnen. Gud har själv valt att uppenbara sig i världen och bli förnimbar som den treenige: Fader, Son och helig Ande. Genom att Gud på detta sätt har uppenbarat sig, kan varje människa ha en personlig relation till Gud.
Det tre samfunden har sin grund i väckelser och förnyelserörelser efter reformationen. Tron har sin grund i Kristus och de apostoliska och nicenska trosbekännelserna vittnar om denna tro. Kyrkan är bygd på apostlarnas grund med Kristus som hörnsten. Baptistsamfundets, Metodistkyrkans och Missionskyrkans historia och spiritualitet är grund för GF-kyrkans bidrag in i svensk kristenhet och samhällsliv. Mångfalden av de församlingar och människor som utgör GF-kyrkan är en tillgång i kyrkans uppdrag att leva evangeliet om Jesus Kristus. Därigenom är GF-kyrkan ett tecken på Guds närvaro i, och kärlek till, världen."

Nu har jag något att fundera på idag. Det kommer nog att klarna med tiden. Men det känns gott, att:

"trosbekännelsen är grunden, evig och orubblig"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar