lördag 6 november 2010

Gud som har skapat, uppehåller och regerar all ting

I Svenska Baptisters Bekännelse 1861 kan i sektion läsa:

"2. Wi tro, att det är blott en lefwande och, sann Gud som är en Ande, oändelig i alla fullkomligheter —; som har skapat, uppehåller och regerar all ting —; och som har uppenbarat Sig uti tre jemnlika personer, Fadren, Sonen och den Heliga Anda."

Det som fångar mig idag är Gud "som har skapat, uppehåller och regerar all ting".
  • Gud har skapat allting
  • Gud uppehåller allting
  • Gud regerar allting
Det finns många anledningar till att vi "böra församlas till allmän gudsdyrkan", men en Gud som har allting i sin hand är verkligen någon att tillbe. Gud är många gånger större än vi vanligen tror.

I bland känns det som vi tappat det här perspektivet i våra sammanhang, vi har en "må gott Gud" som är till för att vi ska må bra. Något jag verkligen gillar i reformerta sammanhang är att Gud får den plats som jag tycket mig se i Bibeln, Gud "som har skapat, uppehåller och regerar all ting". En Gud att frukta och tillbe, en Gud att känna sig trygg med, en Gud för hela livet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar