torsdag 11 november 2010

Klassisk liberalteologi

Ibland är kan vi vara lite oförsiktiga när vi talar om liberalteologi, det är lätt att bunta ihop allt som man inte gillar och ge det en etikett. Att ge något en etikett avgör knappast en fråga, det måste finnas goda argument också. Men, det kanske största problemet är att vi kan missa de djupgående problem som fanns i den klassiska liberalteologin, den som skapade en ibland nästan anti-intellektuell konservativ motrörelse som är aktiv än idag.

Klassisk liberateologi ifrågassatte grunderna i kristen tro på ett djupgående sätt. Många såg problemen, bland annat Karl Barth. Visst är Karl Barths teologi i stora stycken en uppgörelse med klassiska liberalteologi, med Barth gick det återigen att predika grunderna i tron. Samtidigt kan man få känslan att Barth inte alltid behandlar Bibeln som man borde, att teologin ibland bygger mer på filosofi än på Bibel. För mig är Barths teologi något jag funderar en hel del på.

Gresham Machen
var en av dem i motrörelsen mot klassisk liberalteologi. I boken "Christianity and Liberalism" från 1923 gör han en jämförelse mellan klassisk kristen tro och den tidens liberalteologi. Kjell O Lejon tar upp detta i boken "Till kristendomens försvar : om John Gresham Machen och hans kamp mot liberalteologin".

Idag har Gary Gilley skrivit en kort recension "Christianity and Liberalism by J. Gresham Machen" av Machens bok, där han listar upp doktriner i klassisk liberalism.

Nu tror jag att klassisk liberalteologi ibland dyker upp under nya etiketter. När vi ska vara relevanta måste vi ändra på gamla mossiga saker kan vi får höra. Vem har inte hört att vi ska följa Jesus exempel, istället för att fastna i jobbiga lärofrågor. Steget är inte långt till punkt 9 på Gilleys lista

"9. That we are to follow the example of Jesus, not be concerned with His redeeming work"

eller punkt 12 på listan

"12. Enslavement to law and works by minimizing grace"

Det här kanske är lite ett lite negativt inlägg, men jag tror att vi bör vara vakna för när teologin glidet bort från klassisk kristen tro. Inte bara riskerar vi människors frälsning, vi bör också veta att sådant ofta föder en motreaktion. Det vore mycket intressant att se en avhandling över sambandet mellan Lars Lindbergs troslära "Ny skapelse" och framgångarna för Livets ord i missionsförbundet på 80-talet. Är det bara jag som tror att det finns ett samband? Att teologi som mjukat upp klassisk kristen tro ofta föder en starkt konservativ motreaktion, som ibland kan tappa vett och sans.

Det är tidigt på morgonen och jag kanske tar helt fel. Jag ska nog ta och planera in en läsning av Machens bok den närmaste tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar