torsdag 4 november 2010

Om Gud 1861

Så här skrev man om Gud i Svenska Baptisters Bekännelse 1861:

"2. Wi tro, att det är blott en lefwande och, sann Gud som är en Ande, oändelig i alla fullkomligheter —; som har skapat, uppehåller och regerar all ting —; och som har uppenbarat Sig uti tre jemnlika personer, Fadren, Sonen och den Heliga Anda."

"4. Wi tro, att wår Herre Jesus Christus, som uti sin enda person förenande en sann Gudom med en sann mandom, har genom sin fullkomliga lydnad för Guds lag och sin försoningsdöd öppnat för alla en wäg till återlösning och frälsning ifrån detta förtappade tillstånd; samt att hwar och en, sam af hjertat tror uppå Honom warder delaktig af denna återlösning och frälsning, utan någon egen förtjenst eller wärdighet."

Jämför med Europeriska Baptistfederationens Statement of Identity 2005:

"OUR TRIUNE GOD

2. Believe in the one eternal God who revealed Himself to us as Father, Son and Holy Spirit;

3. Rejoice that our Lord and Saviour Jesus Christ, revealed in the Scriptures as fully God and fully human, and whose life shows us the way of true discipleship, was crucified for us and was raised from the dead on the third day to save us from our sins;"

Min uppfattning är att båda bekännelserna fångar grunderna om Gud och stämmer överens rätt så bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar