onsdag 3 november 2010

Smågrupper

Visst är den lilla gruppen en välsignelse för församlingen och den enskilde. Samtidigt så finns det faror och många påpekar vikten av ett gott ledarskap i smågruppen som också är i nära samarbete med pastor och församlingsledning. I artikeln "Small Groups: Positively Dangerous?" kan man läsa:

"Col added that what makes the trellis of small groups helpful is the vine work of training leaders. He advised the pastors to not even have small groups unless they are willing to really train leaders. He explained that small groups without pastor-trained leaders are dangerous. They can create schisms and doctrine can go askew. The gospel could be lost."

Det är starkt, om man inte är beredd att träna och stötta smågruppsledare, då ska man heller inte ha några smågrupper. Det är något som pastorer och församlingsledare bör tänka över. Stämmer slutsatsen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar