söndag 26 maj 2013

Bibelkommentarer för en enkel andakt

Tänkte dela med mig av de bibelkommentarer jag ofta återvänder till när jag förbereder en enkel andakt. Grundat mindre på kvalitet och analys, och mer på vad jag tycks återvända till om och om igen.


  • Grunden är förstås den egna läsningen av Bibeln. Får man inte föda från den egna läsningen så får man svårt att hitta något att dela med sig av. Folkbibeln är min översättning för vardagsläsning.
  • ESV på webben /(www.esvbible.org) använder jag som en snabbkoll för att se hur ESV översättningen eventuellt skiljer sig från svenskan. Där gör jag även en snabbkoll av grekiska ord och ser hur ESV Study Bible och MacArthur Study Bible kommenterar. Här får jag snabb och kortfattad översikt över samtida evangelikal tolkning.
  • Bakers New Testament Commentary av Kistemaker och Hendriksen använder jag sedan för att jobba med texten lite djupare. Stabilt och pålitlig kommentar är min erfarenhet.
  • Eerdmans Dictionary of the Bible använder jag ofta för att slå upp platser och personer i texten. Ett lite ojämnt bibellexikon, men ofta är det där jag hittat spännande saker.
Det är material jag ofta återvänder till. Kanske något av det kan vara till nytta även för dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar