torsdag 2 juni 2011

Johannes Palmquists lif och verksamhet

1902 skrevs en Theodor Truvé en biografi över Johannes Palmquist "Det gamla vittnet - Johannes Palmquists lif och verksamhet". Johannes Palmquist föddes 22 oktober 1805 och gick hem till herren 14 november 1894.

Det är intressant att se hur tydligt det började med luthersk folkväckelse som sedan tog sitt naturliga uttryck i baptiströrelsen. Det finns ett tydligt ekumeniskt drag, där ett grundläggande evangelium med fokus på individens räddning är det centrala. Johannes Palmquist var väl sedd i många kristna rörelser och fick därigenom många tillfällen att dela med sig av det glada budskapet om räddning genom Jesus. Samtidigt ser vi också de svåra förföljelser som kom från det religiösa etablissemanget, jag tror att vi kan komma att se mer av det i Sverige i en nära framtid. Väldigt många gick i kyrkan och överallt fanns bypräster, men väldigt få fick tillfälle at höra ett rent evangelium om som ledde till frälsning. När någon utanför etablissemanget predikade evangelium ledde det till fördömelse och förföljelse, jag anar tendenser till det även idag.

Omsorgen om de fattiga och sjuka var en viktig del av Johannes Palmquists gärning. Det är en utmaning för oss idag att med samma iver och offervilja arbete med denna viktiga det av det kristna uppdraget. Ibland undrar jag vad som håller oss tillbaka, om det är något fel på vår tro som gör att vi ibland är fega och lata i hjälparbete och diakoni.

I boken ger man en sammanfattning äver ett liv som levts väl:

"Få män hafva lefvat ett så långt och nyttigt lif som "det gamla vittnet", Johannes Palmquist. Han har ej utgifvit några lärda verk eller teologiska arbeten, men han har genom Herrens Ande utsått mycken ädel säd, som mognat till skörd för evigheten. Det pund han fått, använde han väl, och tusental frälsta skola säkerligen möta honom i fridens land såsom en frukt af hans verksamhet på jorden."

Jag tänker att det här är något att ta med till konferenserna i helgen, att kombinera branden för själars frälsning med diakoni och socialt arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar