fredag 10 juni 2011

Församlingsledarens omsorg om församlingen

Konferenshelgens viktigaste läsning för mig var David Dicksons "The Elder and His Work". En bok skriven på 1800-talet, men i denna version med uppdaterat språk och med noter som förklarar och kommenterar utifrån vår samtid.

Dickson skriver påtagligt modernt om hur en församlingsledare på olika sätt kan ha omsorg om församlingen, särskilt genom hembesök och samtal. Att inte låta någon bli bortglömd, och att se de andliga behov som är särskilda för varje individ. Många goda praktiska råd som jag har tagit åt mig. Så här vill jag göra församling. På något sätt låter det så naturligt att var och en i församlingsledningen har ansvar för ett distrikt eller krets i församlingen och tar hand om den andliga vården av de som bor där. Att inte lägga allt på pastorn eller diakonen. Jag hoppas kunna skriva mer om ämnen från den här boken senare.

På något sätt känns det rebelliskt att suttit och läst John MacArthurs "How to Study the Bible" i bänken i Norrmalmskyrkan. MacArthur får mig att känna mig trygg i min tro och känna mig utmanad till en djupare andlighet. Det här är en enkel bok om hur man studerar Bibeln, den borde översättas till svenska. En församlingsledare bör ägna tid och studiet av Bibeln så att det finns något att föra vidare till församlignen, jag gillar när det nästan bubblar över av saker att dela med sig av. Det jag vill dela med mig av idag är de fyra ben MacArthur ser i studiet av Bibeln:
  • Läs Bibeln
  • Tolka Bibeln
  • Meditera över Bibeln
  • Undervisa ur Bibeln
Sista punkten är intressant, tanken är att det först när man undervisar ur Bibeln som man riktigt lär sig den. Jag tror verkligen att en församlingsledare bör ta varje tillfälle att undervisa ur Bibeln. Oftast är dessa tillfällen enkla och informella, vid kyrkkaffet, när vi träffas på stan eller när vi fikar hemma hos varandra. I min bekantskap finns en pingstpastor som verkligen är en förebild i detta, Bibeln är alltid nära honom, och han kan lätt hitta ett relevant Bibelord för en vardagssituation, men samtidigt alltid mjukt och kärleksfullt.

Idag åker jag på en resa och kommer inte vara på webben förrän om en dryg vecka. Ha det så gott och fundera vad just du kan göra för att bry dig om någon i församlingen under veckan och vad just du kan göra för att se något behov i det omgivande samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar