söndag 19 juni 2011

Är baptiströrelsen en amerikansk import?

Ibland kan man höra att baptiströrelsen är amerikansk i sitt ursprung, och eftersom allt amerikanskt anses dåligt så borde vi istället vara goda lutheraner. Oftast är det inte direkt uttalat, utan ligger där lite vagt i bakgrunden för att misstänkliggöra.

Hela döparrörelsen har ett kontinentaleuropeiskt ursprung
I boken "Scholar, Pastor, Martyr - The Life and Ministry of Balthasar Hubmaier (ca 1480-1528)" utgiven vid IBTS, visar H Wayne Walkeer Pipkin man hur tydligt baptistiska tankar det fanns i den tidiga anabaptismen. Visst är det så att baptiströrelsen började bland brittiska separatister och att det är först 1609 som baptiströrelsen kan sägas ha börjat på riktigt. Men, rötterna i anabaptismen är djupa, och för mig är det inget tvivel om att dessa brittiska separatister hade goda kontakter med anabaptister och att anabaptismens tankar var väl kända bland dem.

Baptiströrelsen tar sin början bland britter
Vi kan också se att baptiströreslen hade sin början bland britter och att det var på de brittiska öarna baptiströrelsen växte och mognade. Redan 1644 finns en väl utarbetad baptistbekännelse och 1689 har vi en verkligt mogen baptistbekännelse som används av många än idag, den så kallade Second London Confession eller 1689 Baptist Confession of Faith. Även om baptiströrelsen senare kom att få stor framgång i Nordamerika så var det på de brittiska öarna som den mognade och fick sin form.

Kontinentaleuopas baptiströrelse är ett barn av J.G. Oncken
Baptiströrelsen i kontintentaleuropa och delvis Sverige är i stort sett är barn av J.G. Oncken. F.O. Nilsson hade nära kontakt med Oncken. Den trosbekännelse som man hade som grund för församlingsplanteringsarbetet var 1847 års tyska bekännelse, ingen brittisk eller amerikansk skapelse, utan en helt igenom tysk skapelse. Genom Oncken ser jag också en koppling till de anabaptistiska mennoniterna. Det finns verkligen grund för att se en särskild kontinentaleuropeisk baptistisk identitet, som skiljer både från britter och nordamerikaner.

Svensk baptitrörelse har ett viktigt element av luthersk folkväckelse
Även om J.G. Oncken hade ett tidigt inflytande och att man tidigt fick nordamerikanskt stöd, så måste jag dra slutsatsen att luthersk folkväckelse på många sätt var basen i svensk baptiströrelse. Det är bara att ta den tidiga ledaren Anders Wiberg med hans bakgrund som exempel.

Slutsats
Det går inte säga att svensk baptism skulle vara någon amerikansk import. Baptiströrelsen har djupa rötter i Kontinentaleuropas radikala reformation. Den kom till mognad på de brittiska öarna. Kontinentaleuropas baptiströrelse har sitt ursprung i J.G. Oncken och baptistförsamlingen i Hamburg. I Sverige fanns också inflytande från J.G. Oncken och Hamburg. Luthersk folkväckelse är en viktigt grund i Svensk Bapiströrelse. Sedan har vi fått mycket stöd av nordamerikanske baptister, till exempel Betelseminariet, men någon amerikansk import av en främmande rörelse kan jag inte se att det rör sig om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar