tisdag 9 augusti 2011

Några brännande teologiska frågor 1852 och idag

Utdrag ur ett brev från G. Palmqvist till Anders Wiberg 8 December 1852:

"Jag skulle gerna höra dina tankar öfver åtskilliga delar såsom: utkorelsen, framhärdandet intill ändan och Close communion, såsom dessa ämnen framställes i Articles of Faith of the Baptist Church -- tryckta i NewYork, Edward H Fletcher, 141 Nassan Street 1850. Jag har icke haft tillfälle att rätt grundligen undersöka dessa ämnen. För egen del har jag icke förbundit mig att predika något annat än Bibeln, hvilken lemnades mig vid min ordination. Jag har ännu icke funnit något i nämnde articlar stridande mot Sjriften. Mitt hufvudsyfte har varit och är att predika den bättring som är inför Gud och den tro som är till vår Herra Jesum Christum, och har således icke ingått eller vidrört andra ämnen. De Du skriver mig säg mig i korta ord din mening över articlarna V, X, samt Close Communion. Wid min öfvergång till Baptisterna hisiterade jag ganska mycker över dessa articlar. Jag tror de kunna förklaras på två sätt, både efter Ca[l]vins och efter Luthers. Calvins tolkning kan jag likväl icke fatta."

Där har vi alltså tre frågor som diskuteras än idag bland baptister:
  • Utkorelsen
  • Framhärdandet intill ändan - Eternal Security
  • Close communion - den slutna nattvarden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar