onsdag 17 augusti 2011

Anders Wiberg och Andrew Fuller

Allt tyder på att baptistteologen Andrew Fuller hade ett viktigt inflytande på den svenska baptistpionjären Anders Wiberg.

I ett brev till G. Palmqvist skriver Wiberg 1 Juli 1853:

"Jag har köpt för din räkning Comprehensice Commentary för $ 81/2 (eljset $ 21), Fullers Complete Works $ 3 samt några mindre böcker."

Man får det intrycket att Wiberg ansåg Fuller vara viktig läsning

I ett brev till G. Palmqvist 18 Aug 1853:

"Jag tror, att Fuller skall lända dig nytta och upplysning öfver många punkter. Äfven jag har nu fått Fuller (af P.S:) och har begynt att studera honom. Jag har hittills funnit mig belåten med hans åsigter. Dock Fuller och alla äro rörstafvar: Biblen, Biblen är den enda fasta grunden att bygga på."

Vidare:

"Jag har talat med många Baptist Predikanter rörande läran om försningen och alla hafva hänvisat mig till Fuller såsom den bästa auktor öfver denna fråga samt (med månhända ett enda undantag, der jag ej fick bestädt svar) hyllat läran om general atonement)."

Min preliminära slutsats är att Anders Wiberg reagerade mot en kalvinism som inte var evangeliserande (high-calvinism) och drogs mot Andrew Fullers mjukare calvinism som var tydligt evangeliserande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar