söndag 21 augusti 2011

Gudstjänst i hemmet

Av olika skäl blev det gudstjänst i hemmet idag. Jag delar med mig av den enkla gudstjänstordningen, kanske kan vara någon till glädje. På grund av bristande sångresurser blev det inga sånger denna gång.

1. Inledning
Gudstjänsten inleddes med framdukning av böcker och tändning av ett stearinljus. Att ordentligt förbereda visar att det är en viktigt stund, ett visst mån av estetik är gott. Stearinljuset påminner om att det är något särskilt, inte minst genom lukten. På så sätt får både lukt och syn sin del av gudstjänsten. En kort inledande bön öppnar efter att ljuset tänts.

2. Dagens texter
För församlingen är det nog oftast bäst att gå igenom en bok ur Bibeln stycket för stycke. Men, för gudstjänsten i hemmet ger evangelieboken en stadga och trygghet, på något sätt ger det en tydlig samhörighet med resten av den gudstjänstfirande kristenheten i Sverige. Av någon anledning känns "Den svenska evangelieboken - med tillägg" i särtryck bättre att läsa ur än evangelieboken i "Psalmer och Sånger". Bön och texter valde jag idag efter andra årgången eftersom det stämde med predikotexten för idag. Temat var alltså "Goda förvaltare".

3. Predikoläsning
1896 gav man ut "Predikningar till Svenska Högmässotexterna" med predikningar av C.H. Spurgeon i svensk översättning enligt det svenska kyrkoåret. Högläsning av Spurgeons predikningar är verkligen både högtidligt, uppbyggligt och utmanande. Nionde söndagen efter Trefaldighet har högmässotexten Luk 12: 42-48 och temat "Väntan på Kristi Ankomst".

4. Fri bön och reflektion
Att reflektera över dagens tema och utifrån det gå över i fri bön känns naturligt.

5. Avslutande bön
Avslutande bön, en bön som inkluderar bön för de gudstjänstfirande församlingarna i staden. En bön för veckan som kommer avslutade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar