lördag 6 juli 2013

De tio budorden hos Martin Luther

Här är de tio budorden som de står i Martin Luthers lilla katekes:

Första budet
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.


Andra budet
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.


Tredje budet
Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.


Fjärde budet
Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.


Femte budet
Du skall inte dräpa.


Sjätte budet
Du skall inte begå äktenskapsbrott.


Sjunde budet
Du skall inte stjäla.


Åttonde budet
Du skall inte vittna falskt mot din nästa.


Nionde budet
Du skall inte ha begär till din nästas hus.Tionde budet
Du skall inte ha begär till din nästas hustru, slav eller slavinna, oxe eller åsna, eller något annat som tillhör din nästa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar