tisdag 25 juni 2013

Gary Gilley om Andens gåvor

Teckengåvor som inte är verksamma idag

Teckengåvorna gavs till den tidiga kyrkan för att intyga äktheten hos budskapet och budbäraren (2 Kor 12:12)

a) Att vara apostel (1 Kor 12:28; Ef 4:11). Gåvan att vara apostel gavs till de Tolv. Paulus ersatte Judas (Gal 1:1; Upp 21:14). Den här gåvan var direkt länkad till kyrkans grundande (jfr Ef 2:20) och bekräftades genom mirakulösa tecken (kraftgärningar) (jfr 2 Kor 12:12). Den här gåvan ges inte idag.

b) Profetia (Rom 12:6; 1 Kor 12:10; 13:1-40; Ef 4:11). En person med profetians gåva tog emot uppenbarelse från Gud som han eller hon förkunnade till Guds folk. Även den här gåvan upphörde ut efter efter att kyrkan grundats (Ef 2:20).20

c) Mirakel (kraftgärningar) (1 Kor 12:28) och helande (bota sjuka) (1 Kor 12:9, 28, 30). Detta var förmågan att genomföra särskilda tecken som innefattade helande. Även om Gud helar människor idag, så finns det inte någon som har helandets gåva idag (Heb 2:3, 4).

d) Tungotal och tolkning av tungotal (1 Kor 12:10). Tungotalets gåva vad förmågan att tala ett främmande språk som man aldrig hade studerat (jfr Apg 2:4-11). Tolkning av tungor var en gåva som lät en person översätta vad den som talade in tungor sade. Tungotal var ett tecken på dom för otroende (jfr 1 Kor 14:22).

e) Visdom och kunskap (1 Kor 12:8). Dessa gåvor handlade om förmågan att förstå och kommunicera direkt uppenbarelse från Gud. Dessa gåvor är inte verksamma idag.

f) Skilja mellan andar (1Kor 12:10). Det här var gåvan att skilja mellan sanna och falska källor av övernaturlig uppenbarelse när den gavs i muntlig form innan den bibliska kanon vad fullständig. Den här gåvan är inte verksam idag.

Gåvor som är verksamma idag

a) Evangelism (Ef 4:11). Den här gåvan gör det möjligt för en person att verkningsfullt förkunna Kristus för de som inte tror. I Nya Testamentet delgav evangelisterna evangelium på att verksamt sätt och grundade församlingar.

b) Pastorer (Eph 4:11)23. ”Det här är förmågan att vara herde, att förse med det de behöver, ha omsorg om, och skydda Guds folk”. Ryrie ”The Holy Spirit” sid. 373.

c) Undervisning (Rom 12:7; 1 Kor 12:28; Ef 4:12). Förmågan att förklara Guds Ord för Hans folk.

d) Tjänande - en förmåga att tjäna andra och ge välsignelse i deras liv (Rom 12:7; 1 Kor 12:28; Ef 4:12).

e) Tro (1 Kor 12:9). Förmågan att tro och förtrösta på Gud för särskilda behov.

f) Tröst och förmaning (Rom 12:8). Tröst och förmaning är förmågan att uppmuntra, trösta och uppmana Guds folk.24

g) Barmhärtighet (Rom 12:8). Förmågan att ge särskild tröst till de som är sjuka och är i plågor.

h) Frikostighet (Rom 12:8). Förmågan att vara generös med sina resurser på ett sätt som bygger upp andra.

i) Ledarskap (Rom 12:8; 1 Kor 12:28). Förmågan att styra och förvalta församlingen, och ge ledarskap för församlingens folk och församlingens tjänande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar