lördag 15 juni 2013

Ressourcement för baptister

Kyrkans första tusen år - kyrkofäderna
I  katolsk teologi har man ibland tala om "ressourcement", att återvända till källorna. Då menar man särskilt att återvända till kyrkofäderna, de kristna teologer från kyrkans första tusen år. På svensk mark kan man se lite allmänt en sådan trend inom kyrkorna, och Artos Norma förlag har bistått med mycket källmaterial översatt till svenska. Steven Harmon förklarar i boken "Towards Baptist Catholicity: Essays on Tradition and the Baptist Vision" hur baptister kan dra nytta av att lära av denna tradition samtidigt som man växer i sin baptistiska identitet.

Den radikala reformationen - friförsamlingens födelse
För frikyrkorna är arvet från anabaptisterna mycket intressant att bekanta sig med. Gunnar Westin med boken "Friförsamlingen genom tiderna" och Torsten Bergsten med bland annat översättningen av Balthasar Hubmaiers "Om det kristna dopet av troende" gjorde pionjärinsatser här, som också fick internationell betydelse. Kanske ska man även nämna Karl Kilsmos arbeten. Med Nätverket anabaptist som mötesplats på på evangelie förlag ger man återigen ut intressant litteratur om anabaptisterna. Om det ska finnas någon framtid för de traditionella frikyrkorna är det avgörande att på djupet fundera över vad lärjungaskap och gemenskap innebär och vilka särdrag som finns i friförsamlingens teologi. Friförsamlingens rötter är lika djupa som lutheranernas och värda att studera.

Den tidiga brittiska döparrörelsen
När jag läser till exempel Paul S. Fiddes "Tracks and Traces: Baptist Identity in Church and Theology" eller Brandon C. Jones "Waters of Promise", så ser jag vilken skatt det finns i den tidiga brittiska döparrörelsen. 1689 års baptistbekännelse med sina detaljerade trossatser och Andrew Fuller som gjorde så mycket för den internationella missionen är lysande exempel på genomtänkt teologi. Det är på många sätt här som vår svenske baptistpionjör Anders Wiberg hämtade inspiration.

Min plan är att ägna sommaren och hösten till att se vad som går att föra över till svenska från den tidiga brittiska döparrörelsen. Ett bidrag till baptistisk ressourcement. En hjälp att staka ut vägen in i framtiden genom att gå tillbaka och studera våra rötter. Rötter i kyrkofäderna, i den radikala reformationen, men kanske främst i den tidiga brittiska döparrörelsen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar