söndag 21 juli 2013

Nationalencyklopedin som teologiskt uppslagsverk

Ofta använder jag Nationalencyklopedin som teologiskt uppslagsverk. Sedan några år har jag ett webb-abonnemang, och jag använder NE nästan varje dag.

Det finns flera bra saker att använda NE till:

1. Normerande för språkanvändning
Ofta finns det varianter för hur man ska stava ett ord. Nationalencyklopedin har på ett sätt status som normerande för svensk språkanvändning. Framför allt är det så att om man stavar som Nationalencyklopedin så har man inte gjort något allvarligt fel, "nobody ever got fired for buying an IBM". Likaså ger NE goda förslag till hur man kan stava namn på viktiga personer, t.ex. Jean Calvin. Sedan får jag säga att jag ofta för teologiska stavning stöttar mig mycket på terminologin i "Svensk Studiebibel" och delvis Packers "Nyckelord - som öppnar trons värld".

2. Ordbok för engelska och svenska
Ordlistorna i NE, både den svenska och engelska, är mycket bra. Det är sällan jag använder några ordböcker i papper för att slå upp engelska eller svenska längre. Sedan för mer specifikt teologiska termer på engelska använder jag gärna "Westminster Dictionary of Theological Terms". För svensk teologiska termer föredrar jag Tage Bentzers "Teologisk handbok", även om jag också använder Per Beskows "Teologiskt lexikon". Men, vanligtvis är det NE jag först kollar i, det är så lätt att snabbt söka där.

3. Teologiskt uppslagsverk och bibellexikon
NE har fina artiklar om teologiska ämnen och teologins historia. Det finns också artiklar i bibelämnen som går att använda som ett enkelt bibellexikon. Otvivelaktigt är NE tendentiös på ett speciellt sätt, det är tolkning från samtida svensk akademisk teologi man får. Delvis är det något av det intressanta med NE, det ger en snabb översikt över vad man tror på i de svenska universiteten i ett givet ämne. Mycket användbart, även om man själv skulle vara av en annan åsikt. Här skulle jag aldrig ensamt använda mig av NE."The Zondervan Encyclopedia of the Bible", Gilbrants "Illustrerat Bibellexikon" och"Eerdmans Dictionary of the Bible" ofta de de resurser jag går till först. När jag undervisar i församlingen är det gott att först bekantat sig med NE, det är som ett ansvar att förhålla sig till det etablerade synsättet så som det ges i NE.

4. Allmänt uppslagsverk
NE är främst ett stort uppslagsverk över ett brett område. En viktig skillnad mot Wikipedia är att det finns en stabil kvalitet i alla artiklar. Vad jag vet finns det få, eller inga, totala stolpskott i NE. Wikipedia vågar jag mest använda i ämnen och frågor jag har koll på, NE är viktig för mig i sådant jag inte kan bedöma riktigheten i själv. Så även om wikipedia många gånger har riktigt bra artiklar, så är ojämnheten ett allvarligt problem för mig. Det är en orsak till att det ofta är NE jag går till först, särskilt inom områden där jag har dålig koll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar