torsdag 9 augusti 2012

George C. Lorimer om C.H. Spurgeon

George C. Lorimers bok "Charles Haddon Spurgeons lif och verksamhet" är intressant på flera sätt:

1. Den utgavs 1892 i svensk översättning och med ett mycket positivt förord av K.O. Broady. Helt klart var att Spurgeons inflytande sträckte sig även in bland svensktalande. En sökning på www.libris.kb.se visar också att en hel del av Spurgeon översattes till svenska i slutet av 1800-talet.

2. Bredden av Spurgeons arbete framhålls. Barnhem, pastorsskola och mycket annat organiserades av den begåvade baptistpredikant. Spurgeon var verkligen en förebild i mycket.

3. Lorimer är på ett intressant sätt rätt så tveksam till en del av Spurgeons teologi. Särskilt är det då Spurgens glädje i den klassiska reformerta baptistteologin som hela tiden ifrågasätts. Det märks att boken är skriven i en brytningstid, där även de som hyllade Spurgeon skulle dra baptiströrelsen åt ett annat håll. Mer och mer tror jag att Spurgeons rädsla för kompromiss var befogad, inte känns det som våra kompromisser, särskilt inte i svenska baptistsamfundet, har tagit oss så långt.

Som inblick i en baptiströrelse som sakta rör sig bort från Spurgeon, men samtidigt hyllar honom är det är ett givande tidsdokument. När det gäller biografier finns det bättre, jag mins W.Y. Fullertons "Spurgeon" som rätt så givande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar