lördag 25 augusti 2012

Bibelbruk i pastorsutbildning

Stefan Swärd har skrivit en hel del tankeväckande om pastorsutbildning. Kanske det mest intressanta är gästinlägget från Gustaf Björkman.

Det är tydligt att det väcker starka känslor att på minsta sätt ifrågasätta det dominerande paradigmet som i dagens Sverige är historisk-kritisk metod. Många känner att det är viktigt att förklara för alla hur man vetenskapligt tolkar Bibeln och hur viktigt det är att vi utbildar yrkesmän i denna metod.

Men, är det så enkelt att det bara finns ett godkänt och intellektuellt hållbart sätt att tolka Bibeln? Var gjorde kristna innan dessa fantastiska metoder togs fram? Och, är det verkligen i de miljöer där man varit bäst på historisk-kritisk metod som kristen tro har frodats?

Själv har jag inspirerats att reflektera vidare över ämnet tillsammans med Dale B. Martins "Pedagogy of the Bible - An Analysis and Background".

Något som gör att Dale B. Martin mycket intressant att han verkligen är kvalificerad inom modern bibelforskning, han är professor vid Yale University och har nyligen givit ut en introduktion till Nya Testamentet, "Introduction to New Testament History and Literature" som visar hans kunskaper i samtida bibelforskning och historisk-kritisk metod. De lite halvt överlägsna kommentarerna om fundamentalism eller bristande utbildning drabbar inte honom.

Det Dale B. Martin gör en poäng av är att historisk-kritisk metod fått en väldigt stor dominans inom samtida pastorsutbildning och att det undervisas mycket lite om andra sätt att bruka och tolka Bibeln. Att många pastorer som kommer ut från teologiska seminarier är dåligt utrustade när det gäller bibelbruk och teorier om tolkning därför att de skolats in hårt i modernistisk historisk kritisk metod och inget annat.

Mer tid för teorier för tolkning och mycket mer tid för olika metoder från för-modern bibeltolkning är saker som Dale B. Martin efterfrågar. Det fanns faktiskt levande församlingar och god predikan innan de moderna metoderna för bibeltolkning togs fram. Historisk-kritisk bibeltolkning har sin plats och är nyttig på många sätt, men är bara ett av de verktyg en pastor bör vara utrustad med.

Nu vet jag inte hur jag ska förhålla mig helt till Dale B. Martins tankar. Jag är på många sätt rätt hårt skolad i det modernistiska sättet att tänka och tänker att min förebild John MacArthur inte helt gillar det angreppsätt Dale B. Martin har. Något jag verkligen tar med mig är glädjen att använda Bibeln fri från någon känsla av "vad det egentligen betyder utifrån vetenskapen". Jag ser så många i församlingen med ett levande förhållande till Bibeln, men som har dåligt samvete för att de kanske läser fel när de läser utifrån kristen tro och församlingslivet. Det dåliga samvetet behöver de inte ha om man följer Dale B. Martin.

Så här har vi på ena hållet ett försvar för att glädjefullt läsa Bibeln som en kristen text och låta det vara med i tolkningen och å andra sidan en risk för djup subjektivitet i tolkningen. Jag vet inte vad jag ska tänka. Men, jag kommer att skicka ett exemplar av boken till Stefan Svärd få se om det kanske dyker upp något blogginlägg i ämnet från honom. Den som lever för se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar