lördag 10 september 2011

Tim Kellers "Varför ska jag tro på Gud?"

Reformed Baptist Seminary har skrivit en recension över Tim Kellers "Varför ska jag tro på Gud?", finns att läsa här.

Timothy Kellers "The Reason for God" är kanske det mest intressanta i svensk kristen bokutgivning på länge. Här är en evangeliserande och apologetisk bok som är lättläst och lättförstådd och kommer från ett reformert perspektiv. På många sätt en underbar resurs, jag kommer att ta med mig många av tankarna och resonemangen ur boken in i församlingsarbetet. Kellers empati och kulturförståelse ger både styrkor och svagheter, han vet hur man formulerar sig på ett sätt som går hem hos en samtida bildad publik, samtidigt så känns det ibland som Keller också av den anledningen blir vag när det gäller delar av trons grunder som kan vara stötande för den moderna människan.

Så vad säger då Reformed Baptist Seminary? De giller boken på många sätt men ser också tre invändningar:

1. "First, for a book written to defend the faith and present reasons for believing in God there is a jarring lack of Scripture."

2. "The second frustrating element of the book is Keller’s minimalism in regards to the faith he is defending."

3. "The last and most troubling element of frustration with The Reason for God is the way in which key doctrines seem to be over adapted and contextualized to our culture’s sensibilities. The doctrines of hell, sin, and the nature of what Christ endured on the cross are some of the least palatable teachings in the Bible to modern ears, but they are also some of the most important."

Så vad gör man? Det ligger en del i kritiken. Samtidigt är det kanske en av de absolut bästa böckerna på svenska i ämnet idag. Min slutsats är att jag kommer att använda boken så mycket jag bara kan, och rekomendera den till alla. Samtidigt som kommer jag också att se det som en grund lagd för ett vidare samtal där man kan förklara synd och korset på ett djupare sätt, trons själva grundbult.

Utan en riktig förståelse av synd och Jesu ställföresträdande offerdöd blir påfallande mycket i klassisk kristen tro rätt så obegripligt.

Just nu känns det som vi har enorma pedagogiska problem i svensk kristenhet, åtminstone där jag finns, mycket för att vi genom en otydlig lära om synd och korset fått svårt att ens förklara de enklaste sakerna i läran.

Kanske är universalism det som oroar mig mest just nu, läran om att alla kommer till himmlen. För mig känns det som att universalism i praktiken kväver verklig evangelism. Karl Barth må ha många företräden som teolog, men frukten av Barthiansk teologi smakar inte så sött som många kanske hade hoppats och trott.

Men, idag ska bli en bra dag och jag ska berätta om Jesus i ord och handling för så många jag kan. Tim Kellers "Varför ska jag tro på Gud?" är en bok jag gläds över och som jag hoppas kan komma att ligga till grund både för goda samtal och sann omvändelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar