onsdag 21 september 2011

Får alla en andra chans?

I min församling och i församlingarna runt omkring har det i ett antal år funnits relativt många som menar att alla får en andra chans. I någras formulering är det så att alla kommer till himlen.

Jag tycker mig att det inverkar på viljan att evangelisera, några kallar evangelisation på torget "att slå folk i huvudet med Bibeln". Nog gör många ändå mycket bra med denna teologi, men jag tycker ändå att se att vad man tror om evighetsfrågan ändå har en påverkan på vilket sätt man vill evangelisera.

Att stå för klassisk kristen tro i den här frågan, kan innebära att man anses både som lite gammaldags och smått kärlekslös.

Det här är inga obetydliga frågor tror jag, teori och praktik här oftare mer samman än man ibland anar. Samtidigt så vill jag inte gå i argumentation i det här.

Min poäng är väl egentligen att universalism och halvuniversalism inte är något nytt spännande från U.S.A. som kan lösa alla problem. För mig känns det som vi är ett antal som gjort ett ganska stort beta-test i missionsförbundet sedan länge. Jag är inte säker på att det verkligen varit så framgångsrikt, och att frukten verkligen varit så god.

Vi kommer att få se mycket av diskussion om det här i höst. Rob Bells bok kommer att ges ut på svenska och Stefan Swärd ger ut en bok. Rob Bell är nog närmare 80-talets missionförbund och Stefan Swärd är nog närmare 1861 års baptistbekännelse.

I 1861 års baptistbekännelse kan man läsa om slutet:

"12. Wi tro, att denna werd skall hafwa en ända; att wår Herre Jesus Christus på den yttersta dagen skall åter uppenbara Sig på jorden, uppwäcka de döda ifrån deras grafwar och hålla en allmän dom, uti hwilken alla ogudaktiga skola blifwa oåterkalleligen fördömda till ewigt straff, men alla troende och rättfärdiga högtidligen insatta uti besittningen af det rike, som dem tillredt war ifrån werldens begynnelse."

I 1856 utgåva av denna baptistbekännelse utgiven av Stockholms första baptistförsamling är det följande bibelord man anger som referens:

Matt 16:27, 25:31-46
John 5:28, 29
Acts 1:10-12, 17:31, 24:15
Rom 14:10
1 Cor 15:4, 16, 20, 49
2 Cor 5:10
2 Thess 1:6-10
2 Tim 4:8
1 Pet 5:4
Jud 6, 7
Rev 20:11-15

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar