torsdag 22 september 2011

Att tolka Bibeln genom församlingsgemenskapen

Stephen Barthon ger tre frågor i "Invitation to the Bible" som hjälper att tolka Bibeln utifrån församlingsgemenskapen. Ett skydd mot privata bibeltolkningar som driver iväg och blir underliga:

  • Does this reading lead to faith in Christ and good works towards my neighbours, or does it undermine them?
  • Does this interpretation fit with what the Church down the ages has come to confess as true, or is it a departure from that confession?
  • Does this understanding build up the Church and strengthen its witness, or does it weaken the Church?
För mig personligen är det en viktig påminnelse att låta traditionen och församlingsgemenskapen vara med när jag läser Bibeln. Projekt baptist 1861 är en del av detta, att låta samtiden prövas mot pionjärernas tro, jag tror fortfarande att vägen mot framtiden börjar genom att förstå vår historia. Att vara en del av en levande församling med själavård och evangelisation är också en viktig del vid bibeltolkning.

För mig är också ofta nyttigt att vid sidan av den egna traditionen också ibland läsa något av Charles Spurgeon och se ett filmklipp av Paul Washer.

Är Gud allt för dig? - Paul Washer (Swe text) from Josef Löwdin on Vimeo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar