lördag 2 mars 2013

Ett inflytande från danska baptister 1859

I Jacob Byströms bok om Cales Fredrik Pira "En frikyrklig märkesman" kan vi läsa om en rapport från ett prästmöte i Strängnäs 1859. Här är rapporten från Ringkarleby, kanske inte helt objektivt, men riktigt intressant:

"Kringresande predikanter och kolportörer have oftare infunnit sig, utsänt sina budkavlar och tillställt sammankomster. Några hava varit utsända av Evangeliska Sällskapet i Stockholm; med de flesta av Baptistsamfundet i Köpenhamn. ---- Angående predikanternas verksamhet bör upplysas, att de med grövsta smädelser och de vidrigaste omdömen anfalla kyrkan och prästerskapet. Kyrkan kalla de för Babel och prästerna för lejda herdar, falska profeter m.m. Kyrkans lära kallar de en djävlalära och kyrkans trogne medlemmar för en Belials rote."

Två saker kan vi notera:

1. Vi kan se att inflytandet från danska baptister, och därmed J.G. Oncken fanns ännu 1859. Den första svenska baptistförsamlingen under ledning av F.O. Nilsson var under starkt inflytande av den tyskan baptiströrelsen med J.G. Oncken. Onckens vän Julius Köbner verkade en del i Sverige och var under en viktig tid i Köpenhamn och gav stabilitet åt stadens baptistförsamling. Mer och mer börjar jag inse hur viktig Oncken var för de tidiga svenska baptisterna. Senare kom inflytandet från Nordamerika allt starkare och med grundandet av Betelseminariet med K.O. Broady som rektor var riktningen mot Nordamerika fastlagd. Ibland tänker jag att svensk baptiströrelse kanske stått stabilare om vi orienterat oss mer mot Oncken, kanske den stora växten inte kommit lika snabbt, men att man stått stabilare över tid.

2. En annan sak vi kan se är att man under pionjärtiden inte alltid var så mjukt ekumenisk, jämkande och förstående. Kanske var också Onkens kärva teologi något som gav en grund för att uttrycka sig tydligt. Ibland undrar jag om vi borde få tillbaka något av pionjärtidens mod att säga som det är. Inte för att ställa till problem, men för att inte backa från budskapet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar