tisdag 12 mars 2013

Nådegåvorna och Svenska Baptister 1890

Jag tror att baptister, som sett sig själva som Nya Testamentets folk, alltid förhållit sig till de gåvor som Nya Testamentet talar om:
  • Andens frukter: Gal 5:22-23
  • Kristi gåvor: Eph 4:11-13
  • Andens gåvor: 1 Cor 12:8-11
  • Gåvor: Rom 12:6-8
Men, för mig ser det ut som att det man mest talar om är Eph 4:11-13 och de gåvor för tjänst som finns där.

J.A. Edgren var en svensk baptist som undervisade en tid på Betelseminariet innan han flyttade till America för att ha motsvarande uppgift som lärare där. I Boken "Biblisk Troslära" från 1890 går han igenom grunderna i baptistisk teologi vid som han undervisade vid den tiden. Vid en kortare genomblick så hittar jag inget om andens frukter eller något om gåvorna i 1 Cor 12:8-11 eller Rom 12:6-8. Däremot är det en skrivet en del om gåvorna i Eph 4:11-13.

Först menar Edegren att församlingen har två slags tjänstemän. Pastorer och diakoner.

För Pastorer refereras Tit 1:5-7 och Eph 4:11.

Edgren noterar att den apostoliska församlingen i allmänhet hade flera äldste. Han ger flera bibelverser för det, bland annat Jms 5:14.

Diakonerna hade omsorg om församlingens praktiska angelägenheter och de förkunnande någon gång order, Acts 6:1-8).

När Edgren gått igenom Pastorer, Äldste och Diakoner så noterar han:

"Förutom pastorer och diakoner funnos i den första kristna tiden äfven andra, som verkade i evangelium, såsom apostlar, profeter, och evangelister (Eph 4:11-12)."

Edgren skriver att apostlarna "hade varit ögonvittnen till de stora tilldragelser, som ligga till grund för kristendomen" och noterar vidare att efter den apostliska tiden har inga egentliga apostlar funnits.

Om profeter skriver Edgren:

"Profeter uti de kristna församlingarna voro tydligen inspirerade män eller qvinnor, hvilka förutsade tillkommand ting, uttydde ordet och förklarade Andens mening i förekommande ämnen (Acts 11:28, Acts 21:9, 1 Cor 13:2, 1 Cor 14:24.32)."

Jag kan inte se att Edgren på något tydligt sätt säger att profetens uppgift dött ut med apostlarna. Snarast talar han om att en del om kvinnans uppgifter i denna roll, i söndagsskolan, i den inre och yttre kvinnomisionen, i bönemötena, och i undantagsfall som predikant. Det ser ut som det är lite som John MacArthus tanke, att profetia idag är mer som predikan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar