söndag 10 mars 2013

Ett år med sociala media i fokus

När jag nu läser en recension av Leonard Sweets bok "Viral: How Social Networking Is Poised to Ignite Revival" här, så ser jag tillbaka på året som gått. Jag läste boken när det kom ut förra våren och den gav mig många tankar att bearbeta under 2012. Kanske var det viktigaste upplevelsen för mig på kyrkokonferensen i Linköping att samtala om sociala media med en av pastorskandidaterna.

Nu när jag ser tillbaka ett år senare, så känner jag att sociala media inte är nytt och spännande längre. I församlingen har vi förverkligat det grundläggande vi kan göra i en gammal församling och jag har tror de flesta i församlingen fått lära sig något om de möjligheter som finns. Vi har sett en ökad aktivitet på twitter och facebook i församlingslivet, vilket jag tänker är bra. Sociala medier är nu mest en naturlig sak vi gör i församlingen, ett av flera sätt att tala gott om församlingen och ett av flera sätt att dela med sig av budskapet om Jesus.

Kanske tänker jag att mediet påverkar budskapet mer än vi tror. När unga i församlingen vant sig vid snuttifierad kommunikation så påverkar det deras förmåga att läsa längre texter med behållning. Jag tror också att det blir svårare att tänka igenom mer komplexa resonemang. Man kan undra om inte det påverkar själva teologin, att bara det som går att säga med korta slagord når fram.

Därför tänker jag att förmågan att förstå en trosbekännelse som Anders Wibergs från 1861, kanske minskar en aning. Personligen ska jag tänka över hur man kan kommunicera reformationens teologi in i vår tid.

Allvarligt så tror jag mer och mer på katekesundervisning. Att nöta in en kortfattad katekes för att ge kunna tolka och förstå all information som flödar på webben. Att ge en förförståelse som hjälper att hitta rätt väg bland alla sångtexter, twitterinlägg och predikningar som sköljer över oss.

Vi får se. Min entusiasm över sociala media är över. Jag har lämnat över stafettpinnen till andra. Mitt 2013 kommer att ha annat i fokus, kanske blir det katekes :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar