tisdag 19 mars 2013

Antikrist

Ett arv från reformationen är samtalet om vem antikrist är och hur antikrist kommer att framträda. I inlägget "The Ascent of the Antichrist" skriver Tom Chantry:

"Som Kristi tjänare, så har trofasta pastorer inget val annat än identifiera Antikrist varhelst han upphöjer sig själv. Det är inte "anti-katolisism". Vi älskar vår katolska grannar [vår nästa]; vi älskar dem så mycket att vi inte önskar att de ska komma till helvetet! Av den orsaken, måsta varje trofast predikant av evangelium tala sanning. Påve Franciskus är Antikrist. Han är laglöshetens människa och undergångens son, och en dag kommer han att förstöras när Herren kommer."

Läser man i vår kristna tidningar i dagarna så kan man läsa mycket intressanta reportage om påven. Men, attityden är en annan än den var hos reformatorerna. Är det något som förändrats sedan reformationen? Har vi lärt oss något nytt och viktigt som förändrat vår syn på katolska kyrkan? Kan det vara så att vår syn på frälsning har förändrats på ett sätt som gör att vi också förändrat vår syn på de stridspunkter som var aktuella under reformationen?

Jag har inga svar idag. Men, jag tror det är sunt att leva med, och bearbeta, sitt sammanhangs historia. En del av mitt sammanhangs historia är detta med tanken på påven som antikrist. Vad tror du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar