söndag 10 februari 2013

När blir en kristen rörelse apostatisk?

Apostasi kommer från grekiskans apostasis betyder avfall (från en lära). En person som avfallit från tron benämns därför ibland apostat. Den mest kända apostaten är den romerksa kejsaren Julianus Apostata (331-363) som när han blev kejsare lämnade den kristna tron och försökte blåsa nytt liv i de gamla hedniska religionerna romarriket.  Apostasi består av en otroende och självrådig rörelse bort från Gud (Heb 3:12).

Gary E. Gilley om när en kristen rörelse blir apostatisk:

En kristen rörelse är apostatisk vid tiden:
  • När dess ledare förnekar den kristna trons grunder.

  • När officiella tidningar och media framför och marknadsför synsätt som är motsatta mot Skriftens klara undervisning.

  • När samfundets officiella skolor anställer lärare och/eller använder besökande talare som undervisar synsätt som avviker i väsentliga lärosatser.

  • Ledarskapet, eller majoriteten av dem som utgör rörelsen, gör inget för att avlägsna apostater i rörelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar