lördag 29 december 2012

En etik för Jesu efterföljare

Hur kan en etik för lärjungar till Jesus se ut? Det finns misstag att göra när man försöker undervisa kristen etik:

Misstag 1: Att glömma bort att förklara varför
I viljan att bygga sin etik på Bibeln, så är det lätt att man hamnar i att undervisa etik, mer eller mindre reflekterat, utifrån enskilda bibelverser. Historien visar att man ofta sedan ofta glömmer bort att förklara sammanhanget i en kristen världsbild, vilket ibland gör att man undervisar en etik som är svår att förstå och uppskatta för den uppväxande generationen. Det kan också sluta i ren och skär lagiskhet, där man tenderar att glömma bort evangelium, och vem som är kristen i praktiken avgörs av om man följer givna regler för hur man ska leva. Svenska kyrkor är fulla av män och kvinnor som följer regler som de inte har en aning om varför de följer och svenska kyrkor är fulla av män och kvinnor som ägnar mycket tid åt att bryta regler som de tycker är gammalmodiga, obegripliga och fördomsfulla.

Misstag 2: Att undervisa akademisk etisk teori
För den som har en skolning i den akademiska etiken, är det lätt att undervisningen handlar mycket om klassisk etisk teori, som Bentham, Mill och Kant. Spännande och roligt att diskutera för den filosofiskt lagda. Man, risken är att man glömmer bort att grunda etik i en kristen världsbild. Det rena filosofiska argumentet få ta överhanden och det är inte längre etik för Jesu efterföljare. Det här är ett misstag jag gjort några gånger

Misstag 3: Tillämpad vänsterpolitik
Många är det som har hjärtat på rätt ställer och brinner för bistånd och socialt arbete. Soppkök, Fair Trade och Kongo blir naturliga saker att engagera sig i. Det här är bra saker. Men, en risk när man undervisar i etik, är att man missar att grunda det här i en kristen världsbild och man istället lägger grunden i en allmän vänsterpolitik. Sakta driver man bort från den grund det hela började med och man vill ha argument som fungerar på olika samarbetspartners i olika delar av samhället.

En etik för Jesu efterföljare
En bok som introducerar etikens grundfrågor utifrån en medvetet kristen världsbild är Kent A. Van Tils "The Moral Disciple - An Introduction to  Christian Ethics". En lättläst och lättförståelig bok, som i djupet berört mig och som väckt många tankar om hur man kan leva sitt liv som kristen bättre. Nästa gång jag undervisar i etik kommer jag att ta den här boken som utgångspunkt. Kanske skulle jag vilja att boken i högre grad gått i närkamp med Bibeln och haft en högre syn på etik grundad på ansvarsfull läsning av olika bibelverser, men det kompenseras i hög grad av ett tydligt fokus på Bibelns grundberättelse och vilka konsekvenser den ger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar