torsdag 20 december 2012

Vad är frikyrkoteologi? (Adventsupproret)

Just nu undrar jag om inte många i frikyrkorna borde fundera lite med över vad frikyrkans teologiska bidrag egentligen är. Vad vi har våra rötter och vad som skiljer oss från Svenska Kyrkan. Är vi som EFS en väckelserörelse inom, och som den del av, Svenska Kyrkan, eller är vi en sant frikyrklig rörelse med en specifikt frikyrklig teologi?

Artiken i Dagen "Adventsupproret problematiskt", och reaktionerna på den, visar att många i våra frikyrkor kanske inte helt tänkt över vårt arv. Jag tror att vi bör ta vara på vårt arv från den radikala reformationen, att vara gemenskaper av troende som radikalt följer Jesus.

När vi börjar leka folkkyrka tappar vi lite av anledningen till att vi finns. Folkkyrka tror jag man gör bäst som EFS, där de väckta samlas särskilt, men samtidigt tydligt som en del av folkets kyrka. Behöver Sverige pingst och baptistförsamlingar om vi också ska vara ett slags EFS?

Jag tror att det viktigaste vi kan lära oss av baptisthistorien är att det finns en social sprängkraft i troende som samlas i täta gemenskaper med Jesus i centrum och med ett hjärta för närsamhället. Svensk baptiströrelse mådde bäst när den verkligen var ett alternativ till Statens och överhetens kyrka.

Flera av dem jag umgås med har svårt för överheten, många talar gott om Che Guevara och vill förändra världen. Att då låta många ungdomars erfarenhet av kristen tro vara en ljum lucia, eller skolavslutning, i statens och överhetens kyrka är för mig mycket illa. Det sänder signalen att kristendomen är ett med etablissemanget.

Och, jag ser hur det försöker tämja Martin Luther King (och i viss mån även Dietrich Bonhoeffer). Kan inte frikyrkorörelsen få vara en samling av radikala gemenskaper. Gemenskaper där man följer Jesus och predikar ett rent evangelium. Vara levande exempel på att ett annat liv är möjligt.

Kom och förändras med oss! Gemenskapens överhuvud är Jesus och vi följer Bibeln, inget annat. Vi tar alla stora beslut tillsammans. Här får du smaka på verklig frihet!

Folkkyrkans teologi inlemmar alla i kollektivet med uppgiften att tjäna överheten. Sann frikyrkoteologi visar vägen till frihet. Jag vill inte främst vara en "god" medborgare i det romerska imperiet. Jag vill vara fri. Tillsammans med andra fria vill jag förändra världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar