lördag 17 maj 2014

Stanley Hauerwas - Hannah's Child

Bläddrar i gamla blogginlägg och hittar en kort recension av Stanley Hauerwas memoarer "Hanna's Child". Det slår mig hur mycket den boken påverkat mig. Den har givit mig mod och medel att leva i de kristna handlingarna mitt i ett församlingsliv påverkat av inre sekularisering. Den har uppmuntrat mig att ta hjälp av den den kristna traditionen för att utrycka Bibelns eviga sanningar i vår tid.

Sedan slår det mig att Hauerwas kanske skulle tycka att jag är gammaldags konservativ i många frågor. Men, jag tror att han skulle uppskata försöken att leva kristen tro i församlingslivet, istället för att lägga fokus på att samla på sig rätt åsikter om allt kristet.

Ofta tänker jag på hur hårt sekulariseringen slagit igenom, även i föregivet konservativa sammanhang. Där är Hauerwas en god hjälp att tänka om hur tro och liv hör ihop, särskilt i församlingssammanhanget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar